Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Projektový den Listnaté stromy

Projektový den Listnaté stromy

Druhý dubnový pátek byl v naší třídě provázen tématem listnatých stromů. Tento projektový den se z větší části týkal dubů. Vyrazili jsme do okolí školy, aby děti mohly svými smysly zkoumat strukturu stromů, listů i plodů. Učili jsme se o tom, proč jsou pro nás stromy důležité. Během naší cesty jsme viděli i přes sto let staré císařské duby a dozvěděli se příběh o jejich historii. V závěru této akce jsme vytvořili encyklopedii dubu, do které každý žák přispěl vlastní stránkou.