Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Projektové dny - Docela obyčejná voda/ Mechanika kolem nás

Projektové dny - Docela obyčejná voda/ Mechanika kolem nás

V rámci PD "Docela obyčejná voda" jsme navštívili čističku odpadních vod. Pan inženýr nám vyprávěl o tom, jak funguje,co se v ní děje a jak se čistí odpadní vody. Také jsme viděli plány a celé prostory. Po návratu do školy nám paní učitelka rozdala laboratorní protokoly a filtrovali jsme malou tabletu černého uhlí, ocet a sirup. Nakonec jsme dostávali pryč vodu z modré skalice. (autorkou příspěvku je Andrea)