Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Příspěvky na web

1. čtvrtletí školního roku 2013/2014:

Přišli jsme do školy a hned jsme se těšili, až z ní zase odejdeme. Ocitli jsme se v jiné třídě než loni, která se nám moc líbila a zvykli jsme si na ni. První vyučovací den jsme se zděsili, ale nakonec jsme si zvykli i na učitele. (aspoò někteří)

Zezačátku jsme si zvolili zástupce parlamentu, jimiž byli Jituška a Drsòák Kryštof, kteří nás budou zastupovat celý rok. 

První čtvrtletí bylo velice zajímavé, konalo se spousta projektových dnů - např. Mediální výchova, Člověk jako článek živočišného systému i dalších akcí.

PD "Média": Blíže jsme se seznámili s pojmem Média. Diskutovali a prezentovali jsme to, s jakými médii se setkáváme a jak to bylo v době dětství našich rodičů a prarodičů. Zkusili jsme si vyrobit reklamní slogan a plakát.

PD "Člověk jako článek živočišného systému": Jak název odpovídá, bylo to těžké, ale zábavné díky tomu - že páni učitelé (Pražák a Bartůšek) brali všechno nejlépe, jak mohli. Byli jsme v ZOO a potom jsme pracovali na počítači v počítačové učebně! Zhodnotil bych to jako (zatím) nejlepší projektový den z 8. ročníku.

Přednáška "Mně žádný trest nehrozí": Co by se nám stalo, kdybychom v 15 nebo 17ti něco ukradli nebo někoho zavraždili? Kam by to došlo? Jak se to řeší? Tyto otázky a i další nám pán zodpověděl a také jsme se zapojovali my s našimi nápady. 

Den otevřených dveří na SUŠ v Liberci: Žáci nás po škole provedli, vyfotili nás a vyvolávali jsme si fotky. Zajímavé.