Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

PRAOTEC ČECH

PRAOTEC ČECH

V bájné pravlasti Slovanů, kdesi na jihovýchodě Evropy, žili se svými rody i bratři Čech a Lech. Ale nežili tam klidným životem....

O tom všem jsme si povídali v centrech aktivit. Také jsme řešili slovní úlohy, doplňovali texty, kreslili podle osnovy a sestavili jsme řeč Praotce Čecha. Teď se už však těšíme, že se dozvíme, jak to bylo s Horymírem.