Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Přání do nového roku

Přání do nového roku

Vážení rodiče, milí žáci,

za pedagogy a ostatní zaměstnance vám všem přeji zdařilý rok, který právě pracovně startuje.

Dost se toho v uplynulých měsících podařilo. Jen v závěru roku jsme uspořádali velké akce jako adventní trhy i každoroční předvánoční koncert. Děkujeme za vaši účast. Radost mi ale dělá nastartování pravidelných terapií s biofeedbackem, činnost krizového týmu nebo rozšíření služeb školní stravovny a další zdařilé projekty.

Co nás teď aktuálně čeká? Především v lednu konec prvního pololetí, což od nás všech vyžaduje zvýšené úsilí ihned po prázdninách. Pololetí končí ve středu 31. ledna. Žáci obdrží výpis klasifikace za 1. pololetí. V pátek 2. února následují jednodenní pololetní prázdniny.

Koncem měsíce nás čeká maškarní ples. Pořádáme jej opět ve spolupráci a libereckým A-stylem. Jelikož jsme nechtěli poškodit novou podlahu v tělocvičně, které by dámská společenská obuv asi neprospěla, vzali jsme zavděk sálem v hotelu Zlatý Lev, což je snad také důstojný prostor. Věřím, že se potkáme a nebudeme na sále sami. Vstupenky jsou již v prodeji v kanceláři školy. Nezapomeňte tedy, že 27. 1. se od 14 hodin uskuteční bál pro děti a večer pro dospělé. Nepopleťte to.

Věřím, že v únoru bude ještě dostatek sněhu, aby se mohl úspěšně uskutečnit lyžařský výcvik sedmáků v Krkonoších a hlavně aby si všechny děti užily týdenní sportovně laděné jarní prázdniny od 26. února.

V březnu proběhnou třídní schůzky. Snad už přibude tříd, kde se společně sejdou: učitel, žák a rodiče a budou společně diskutovat, namísto o klasifikaci, o žákovi, jeho cílech, možnostech a jeho osobním růstu. K lepší informovanosti a přehlednosti o hodnocení žáků chceme přispět přechodem z Bakalářů na kvalitnější informační systém. Nebojte se, nepůjde o změny převratné, ale spíš o váš větší komfort.

Po roce opět uspořádáme akci „Dnes vyučují rodiče“. Prosíme ty odvážné, aby svým třídním nabídli možnost představit svá zaměstnání, koníčky či zajímavé zážitky a podělili se o ně s dětmi ve třídách.

Na přelomu března a dubna nás čekají další prázdniny, tentokrát velikonoční, a také zápis budoucích prvňáčků 26. dubna, včetně dne otevřených dveří a dalších průvodních akcí.

Na začátku května všechny třídy tradičně navštíví Prahu s osvědčeným vzdělávacím programem. Jedním z našich úkolů je dále prohlubovat mezinárodní spolupráci a zkvalitňovat jazykovou přípravu našich žáků. Připravujeme proto projekt v rámci Erazmu, který počítá se zapojením pěti evropských zemí. Koncem května se také uskuteční fakultativní vzdělávací exkurze žáků do Anglie. Měsíc zakončí ve čtvrtek 31. května tradiční školní jarmark.

Červen bude ve znamení závěrečného hodnocení, obhajob závěrečných prací vycházejících žáků a poté pobytů tříd v přírodě, expedice pro žáky, kteří splní podmínky programu DofE, a dalších akcí. Školní rok zakončí rituál rozloučení s vycházejícími žáky a jejich rodiči a slavnostní předávání vysvědčení.

Letos bychom chtěli realizovat stavbu srubu a zázemí ve školní zahradě v Údolní ulici, aby bylo možné areál naplno využívat. Pak by zahrada začala sloužit plně svému účelu. Vzhledem k velkým nákladům prosíme, pokud někdo z vás chce a může, o dobrovolnou pomoc. Chceme také dál pokračovat v modernizaci dalších učeben instalací akustických podhledů, osvětlení a mycích koutů.

Za své kantory doufám, že se naplní sliby o posunu mezd všech lidí, kteří ve školství pracují. Zasloužíme si to.

Dovolte, abych vám rodičům popřál hodně radosti z dětí, zdraví a štěstí. Dětem pak hlavně úsměv a spokojenost ze školní práce.

              Jiří Dvořák