Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Poznáváme Prahu

Poznáváme Prahu

Projektový den "Praha" patří v naší škole k těm nejoblíbenějším. Děti od 1. třídy poznávají postupně nejkrásnější místa v našem hlavním městě. Prvňáčci vyrážejí pravidelně na Petřín. Letos nás autobus vysadil už na Klárově a my jsme šlapali přes Malostranské náměstí k Petřínu. Moc jsme se těšili na lanovku, ale stometrová fronta nás odradila a procházka do kopce okolo sochy K. H. Máchy nakonec nebyla tak náročná. Lanovce jsme alespoň zamávali. V bludišti jsme se moc nasmáli a dostali jsme i pochvalu od paní průvodkyně za naše znalosti. Na rozhlednu jsme vyšlapali všichni, i když někdo se malinko bál. Svačinka, nákupy, lanová dráha a obří bubliny nám byly odměnou. Pak už jsme jen sešli kolem Strahovského kláštera, pokochali se pohledem na hradní stráž, poslechli zvonkohru z Lorety a hurá zpátky do Liberce.