Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Pověsti z Liberce

Pověsti z Liberce

Na úterý 11. února si žáci 6. tříd připravili pro prvòáky pohádkový den složený z pověstí z Liberce a jeho blízkého okolí. 

Od svých mladších spolužáků získávali ti starší samé jedničky, ti mladší zase získávali od starších za splnění úkolů u jednotlivých představení nálepku. Skupiny prvòáků po získání všech nálepek vyluštily tajenku.

Po návratu do třídy čekalo na každého z nás malé překvapení. Pro všechn z nás měli šesťáci připravený obrázek jedné z pověstí, který jsme si mohli vybarvit. 

Všem šes´tákům moc děkujeme...