Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Pokusy - fyzikální zákonitosti

Pokusy - fyzikální zákonitosti

Dne 22.1. k nám do třídy přišel páťák Dominik Švestka, aby nám ukázal, jak fungují některé fyzikální zákonitosti. Každý si mohl pokusy pořádně prohlédnout a vyzkoušet. Děti se hravou formou naučily, jak mohou pevné skupenství látek přeměnit pomocí tlaku na kapalinu a zpět na pevnou látku. Dozvěděly se také, jak mohou naučit vejce plavat :-). Jako správní badatelé jsme vše zapsali do laboratorní práce. Děti pracovaly nadšeně a s velkým zaujetím. Myslím si, že spousta z nich své pokusy předvede i doma.