Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

PD Průvodce městem

PD Průvodce městem

 

Byli jsme proto rozděleni do 4 skupin, kdy každá měla na starost jinou oblast. Kulturu, historii, architekturu a slavné osobnosti. V rámci skupiny měl každý člen zpracovat jednu buď stavbu, osobnost, kulturní instituci či dějinnou událost. Druhým krokem byla cesta městem, kdy jsme podle připravené mapy procházeli místa, která se váží ke zmíněným tématům. Poslední krok naší práce byl, že jsme celá skupina představili třídě to, co jsme si připravili a co jsme viděli.