Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Odemykáme pravěk - Lovci mamutů

Odemykáme pravěk - Lovci mamutů

V centrech aktivit pracovaly děti na téma období pravěku na našem území. V centru Vědy a objevy děti objevovaly na mapě archeologická naleziště a dozvídaly se vše již známé o Věstonické venuši. Potom si vytvořily časovou osu od vzniku světa po novověk. Tu si překreslily do svých sešitů. V centru čtení si děti četly nejprve v encyklopedii a potom ve svých čítankách. Z nich si psaly výpisky o pravěkých lovcích a sběračích, o jejich nástrojích a oblečení. V centru psaní si děti přečetly dlouhé souvětí z knihy Lovci mamutů. Potom psaly vzorec tohoto souvětí, určovaly jim známé slovní druhy a ve vypsaných podstatných jménech určovaly rod, číslo, pád. Úkoly v tomto centru byly velmi tvrdým oříškem. V centru matematiky počítaly složité příklady i za pomoci kalkulačky a z nalepených dílků, jim vznikl obrázek, ve kterém vyznačily cestu Lovců mamutů po našem území. V centru Ateliér si děti vyráběly šperky nebo jiné výrobky z kůže. Vyrábění děti hodně baví.