Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

O putovní pohár ZŠ Lesní

O putovní pohár ZŠ Lesní

Na posledním zasedání žákovského parlamentu si žáci VI. B prosadili vlastní návrh, že by se chtěl istát patrony žáků I. B. Návrh byl jednomyslně přijat a navíc se k němu přidaly i třídy VI. A a VII. A, které se staly patrony zbylých prvních tříd.

První společnou akcí našich prvòáků se staršími spolužáky ze VI. B byl den plný soutěží O putovní pohár ZŠ Lesní. Šesťáci si pro nás připravili celkem 24 sportovních a vědomostních disciplín, ve kterých každý musel prokázat své dovednosti a získával za to body.

Při závěrečném vyhodnocení byli z každé třídy vyhodnoceni tři nejlepší a celé třídě byl na zákaldě dosažených výsledků vypočítán průměr bodů získaných na jednoho žáka. Podle tohoto průměru bylo určeno pořadí všech tří prvních tříd.

Gratuluji celé I. B, která dokázala v soutěži zvítězit a pro letošní školní rok získala zlatý putovní pohár.