Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Návštěva botanické zahrady

Návštěva botanické zahrady

Protože obsahem učiva přírodovědy od začátku letošního školního roku bylo porovnávání různých podmínek života na Zemi, navštívili jsme na závěr tohoto učebního celku naši botanickou zahradu. V rámci prohlídky jsme plnili různé úkoly a hledali vzácné exempláře z řad rostlin i živočichů. V praxi jsme si tak mohli ověřit a využít naše znalosti o daných oblastech.