Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Naši učitelé navrženi na odbornou cenu pro inspirativní učitele Global Teacher Prize Czech Republic.

Naši učitelé navrženi na odbornou cenu pro inspirativní učitele Global Teacher Prize Czech Republic.

Odborná cena pro inspirativní učitele Global Teacher Prize Czech Republic je národní variantou ceny Global Teacher Prize, oceňující výjimečné učitele.

Cílem ceny je ocenit a podpořit kvalitní učitele, napomoci definovat standardy učitelské praxe a zvýšit prestiž a status učitelského povolání v České republice.

Cena je určena pro pedagogy působící na základních a středních školách ČR a sleduje odbornost pedagogů, individuální přístup k žákům, vytváření a používání inovativních učebních metod a zapojení učitelů do mimoškolních aktivit a odborné komunity.

Za naši školu jsou na cenu nominováni Eva Bieliková, učitelka 2. stupně Che, Fy) a koordinátorka primární prevence a Miloslav Kůta, učitel 2. stupně (Čj, Vv) a lektor Kritického myšlení.

 

Držíme jim palce. Budeme velmi rádi, pokud kandidáty z naší školy k přihlášení do ceny povzbudíte i Vy.

Jsme přesvědčeni, že nominace, respektive účast v ceně, je nejen profesním oceněním nominovaného kandidáta, ale i inspirací pro ostatní učitele.