Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Naše práce v centrech aktivit

Naše práce v centrech aktivit

Námětem našich posledních CA bylo naše město LIBEREC. V CA objevů jsme pracovali s mapou Liberce a hráli si na cestovní kancelář. V ateliéru jsme rudkou a uhlem kreslili Ještěd. V centru matematiky jsme měřili vzdálenosti na mapě a v centru českého jazyka jsme skládali věty o Liberci. Na závěr jsme si pustili film o historii a vývoji Liberce. Mnohem lépe teď známe naše město a máme ho čím dál víc rádi!