Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Na prahu nového školního roku

Na prahu nového školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

předkládáme vám několik informací k programu školního roku. Vycházíme z toho, že se tentokrát obejdeme bez významnějších hygienických opatření, a hlavně že nebude nutné přecházet na distanční výuku.

Odstranit následky distančního vzdělávání je úkol hned pro počáteční období. Ministerstvo nabízí školám limitovaný program doučování. My jsme přesvědčeni, že zpoždění ve vzdělávací oblasti postupně dotáhneme. Za náročnější považujeme nastavení pracovních návyků, přístup ke školním povinnostem, a hlavně znovuobnovení pravidel chování, vzájemných vztahů, komunikace a ohleduplnosti. 

Opětovně stavíme naši spolupráci na dobré informovanosti. Proto připomínáme, že základní informace jsou na webu školy www.zslesni.cz. Upozorňujeme zejména na odkaz Třídy, kde naleznete měsíční plány a další informace o třídě. Důležitým zdrojem informací zůstává Edookit: změny v rozvrhu hodin, elektronická žákovská, domácí úkoly atd.

O dění v naší škole se dále můžete dozvědět na sociálních sítích Facebook (profil ZŠ Liberec, Lesní) a Instagram (profil zslesni). Škola vlastní také Youtube kanál ZŠ Lesní.

Důležité novinky týkající se chodu školy zasílá vedení školy v podobě tzv. newsletterů na registrované e-mailové adresy. K odběru newsletterů se můžete přihlásit zadáním své e-mailové adresy na webových stránkách školy ve spodní části nazvané Novinky na e-mail.

Za důležitý považujeme kontakt s třídními, hlavně osobní, ale i mailový. Některé informace budou třídní učitelé posílat operativně přímo na vaši adresu. Pro případ nepřítomnosti třídního učitele má každá třída určeného zástupce třídního. Jméno zástupce třídního učitele vaší třídy naleznete na webové stránce své třídy.  

První září bude slavnostním dnem hlavně pro prvňáčky. Než je rozdělíme do jednotlivých tříd, čekají je tři společně prožité adaptační dny. Prvňáčci poznají všechny pedagogy, kteří je budou prvním rokem školní docházky provázet, a seznámí se se svými spolužáky. Harmonizační programy připravili i třídní učitelé v ostatních ročnících. Některé třídy vyjedou na několikadenní pobyt do přírody, některé mají připravený program ve škole. Celkový počet žáků se mírně navýšil na číslo 510 ve dvaceti třídách.

Setkání s rodiči plánujeme na 14. září. Jedná se o jediné společné třídní schůzky ve školním roce. Jejich cílem je předat informace o třídě a o záměrech školy. Zároveň tohoto setkání využijeme k volbě zástupců z řad rodičů do nové školské rady. Další setkávání s rodiči plánujeme znovu formou triád, tedy individuální řízený rozhovor za přítomnosti žáka, jeho rodičů a učitele. Mimo to si rodiče mohou domluvit schůzku s konkrétním vyučujícím.

Do nového roku posilujeme náš pedagogický sbor. Na druhý stupeň se po mateřské dovolené vrací Petra Bindr Machartová, nově přicházejí Pavel Pátek a Kateřina Műllerová. Mění se i třídní učitelé na 1. stupni. Třídu IV. B povede Mgr. Martina Gončarová a třídu V. A Mgr. Jana Stará. Přibydou dvě asistentky pedagogů: Zuzana Nováková a Marcela Chýle. Ve škole tak bude pracovat 63 zaměstnanců, z toho 48 pedagogů.

Revizí prošel školní vzdělávací program. Nově posilujeme výuku informatiky podle nového modelu ministerstva školství. Informatiku jsme zařadili od 4. ročníku v dvouhodinových časových blocích jednou za dva týdny. Každá třída se na výuku bude dělit na skupiny. Navýšením počtu vyučujících anglického jazyka se snažíme rozdělit žáky do ještě méně početnějších skupin. Na druhém stupni jsme se soustředili i na výuku českého jazyka, matematiky, chemie a fyziky, a to buď navýšením dotace nebo dělení výuky na skupiny u některých hodin. Cílem našich opatření je další zkvalitnění výuky ve škole.

Ústředním tématem školního roku jsou postupné změny v hodnocení žáků. To nám pandemie poněkud oddálila. Hodnocení chceme nastavit tak, aby u žáků nevzbuzovalo obavy, naopak aby u žáků posilovalo sebedůvěru. S tím souvisí zavádění tzv. formativního hodnocení, které zapadá do filozofie vzdělávací koncepce, kterou vytváříme. Nejnižší tři ročníky nečekají na vysvědčení známky, ale slovní hodnocení. Od čtvrtého ročníku budeme ve většině předmětů hodnotit nikoli známkami, ale procenty. I od tohoto kroku si slibujeme, že bude pro žáky motivační.

Naši žáci se budou stále více setkávat s párovou výukou. Vedle působení asistentů učitelů a vychovatelek povedou některé hodiny výuky dva učitelé nebo si třídu rozdělí. To v případech některých hodin matematiky, anglického jazyka s rodilou mluvčí nebo například předmětu člověk ve společnosti.

Služby školní družiny nabízíme všem prvostupňovým žákům a prosíme, abyste děti přihlásili i v případě, že nebudou docházet do ŠD každý den. V rámci školního klubu bude fungovat odpolední knihovna a čítárna. Klub připraví pro všechny naše žáky řadu zajímavých jednorázových akcí. Ve školní stravovně předpokládáme postupný návrat k normálnímu režimu. Budeme nabízet výběr ze dvou jídel, obnovíme zeleninový bar a pro zájemce připravíme svačiny, jak tomu bylo zvykem, a bude-li o ně dostatečný zájem.  

Věříme, že se do programu školního roku vrátí i tradiční akce, jako byly koncerty pěvecký sborů, vánoční trhy, školní jarmark, ale i slavnostní vyřazení vycházejících deváťáků.

Sledujte prosím na odkazu Náš školní rok. Najdete zde i rozšíření vánočních prázdnin o tři dny ředitelského volna.

Tolik ve stručnosti na úvod nového školního roku. Věřme, že bude lepší než ten předchozí.

 

Za pedagogický sbor ZŠ Lesní

Jiří Dvořák

Novinky na e-mail

Máte-li zájem dostávat zprávy o aktuálním dění ve škole e-mailem, zaregistrujte svou e-mailovou adresu .

Obsahem newsletterů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznete v měsíčních plánech na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.