Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Měsíc knihy

Měsíc knihy

Měsíc knihy

Měsíc únor přinesl do hodin čtení oživení v podobě referátů o přečtených knihách. Žáci si mohli zvolit libovolnou knihu, kterou přečetli již v průběhu prvního pololetí. Nyní měli za úkol představit svou oblíbenou knihu také ostatním spolužákům. Děti si vybíraly knihy rozličných žánrů. Vyslechli jsme tedy úryvky z textů humorných i naučných. Žáci se úkolu zhostili velice zodpovědně a příjemným způsobem tak inspirovali ostatní k četbě dalších knih.