Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Centra aktivit Nápady s odpady

Centra aktivit Nápady s odpady

Lednová centra aktivit byla v duchu ekologie - navázali jsme na výukový program Nápady s odpady a pohlédli na problém šetření přírody z různých úhlů pohledu. Zjišťovali jsme, jak se co vyrábí. Třídili odpad, počítali, kolik vody se spotřebuje a také tvořili. V ateliéru jsme vytvářeli koláž z prázdných obalů. Každá skupinka byla originální a vznikla tak spousta krásných výtvorů.