Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
K návratu žáků 2. stupně

K návratu žáků 2. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu se včerejším rozhodnutím MŠMT nastupují od pondělí 3. května žáci 2. stupně k rotačnímu prezenčnímu vzdělávání. Od pondělí 3. května se do školy vrací v rotačním systému žáci 6. a 8. tříd. Sedmáci a deváťáci nadále pokračují v distančním vzdělávání. Devítky mají navíc příjímací zkoušky.

V týdnu od 10. května se třídy vymění, do školy nastoupí žáci 7. a 9. tříd, šesťáci a osmáci budou doma na distančním vzdělávání.

 

Testování žáků

Nedílnou součástí vzdělávacího procesu v prezenční podobě se pro příští týdny stane testování žáků. Tzv. neinvazivní antigenní Singclean testy probíhají u všech žáků 2. stupně v rozsahu dvou testů týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek v průběhu 1. vyučovací hodiny. Stejné testování probíhá také u žáků 1. stupně, kteří k prezenčnímu vzdělávání docházejí již tři týdny. Můžeme konstatovat, že dosavadní průběh testování je zcela bez potíží, což je jistě i zásluhou rodičů našich žáků. Děkujeme, že ať už si o testování myslíme cokoliv, přistupujeme k testování všichni konstruktivně. K samotnému průběhu testování testy Singclean nabízíme ke shlédnutí instruktážní video.

V případě, že by Vaše dítě z jakéhokoliv důvodu (návštěva lékaře, pozdní příchod do školy aj.) testování zmeškalo, proběhne u něho testování pod dohledem zaměstnance školy ihned po příchodu do školy.

Testování se nemusí účastnit děti, které již onemocnění Covid-19 prodělaly a neuplynulo více než 90 dnů od prvního testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte doložit třídnímu učiteli v podobě zprávy od lékaře nebo z laboratoře. Stejně tak se testu neúčastní ten, kdo doloží negativní výsledek PCR testu ne staršího než 48 hodin.

Žádáme všechny rodiče, v případě, že se u Vašeho dítěte objeví nevolnost a jiné zdravotní potíže, neposílejte své děti do školy. Velice si vážíme Vaší spolupráce.

Novinkou v celém testování je skutečnost, že žáci 1. stupně budou od 3. května testováni pouze jednou týdně vždy v pondělí v průběhu 1. vyučovací hodiny.

 

Nošení roušek a respirátorů

I přes negativní výsledek prodělaného testování je povinností všech žáků školy nosit po celou dobu pobytu ve škole na ústech alespoň chirurgickou roušku. Prosíme rodiče o přípravu alespoň dvou roušek na každý den.

 

Příchod do školy, rozvrhy hodin

Z důvodu připravovaného testování je všem žákům umožněn vstup do školy v pondělí vždy od 7:50 hod.

Od úterý do pátku je pro všechny žáky v provozu ranní družina v době od 7:00 hod. Program ranní družiny, stejně tak jako té odpolední, je organizován v kmenových třídách. Dítě tedy po příchodu do školy odchází rovnou do své třídy, nikoli do ranní družiny v přízemí budovy školní družiny, jak je zvykem v běžném provozu.

Rozvrhy hodin pro prezenční výuku zůstávají v platnosti v plném rozsahu.Nově mohou být do rozvrhu hodin zařazeny i sportovní aktivity venku, bez roušek, bez nutných rozestupů, s nutností dodržovat homogenní skupiny. Žádáme všechny rodiče žáků naší školy o přípravu pomůcek na hodiny tělesné výchovy, kterou od pondělí 3. května začneme opět vyučovat dle platných rozvrhů hodin. Nadále platí omezení zpěvu v hodinách hudební výchovy.

Z důvodu úpravy rozpisu odchodů jednotlivých tříd na obě upravujeme čas určený pro výdej obědů do jídlonosičů žákům, kteří jsou na distančním vzdělávání. Nově pro ně bude platit doba od 11:15 do 11:50 hodin. 

 

Péče o děti vybraných profesí

V týdnu, v němž je dítě rodičů vybraných profesí na distančním vzdělávání, je umožněna těmto dětem osobní přítomnost ve školní družině, kde se bude v průběhu dopoledne pod dohledem zaměstnanců školy vzdělávat formou videokonferencí dle rozvrhu hodin třídy. V případě Vašeho zájmu o umístění dítěte do školní družiny v průběhu distanční výuky v předstihu kontaktujte svého třídního učitele.

Mezi rodiče vybraných profesí jsou zařazeni:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Závěrem

Vážení rodiče, milí žáci,

výše uvedená opatření v naší škole se řídí vládním nařízením a pokyny MŠMT a MZ. Pro nás a snad i pro vás je v této chvíli zásadní, že se v alespoň omezené míře začínají žáci vracet do školních lavic. Věříme, že přes všechna nastavená pravidla a nařízení bude vše probíhat hladce. Na své žáky se všichni moc těšíme.

Za kolektiv zaměstnanců školy

Mgr. Jiří Dvořák, ředitel

Novinky na e-mail

Máte-li zájem dostávat zprávy o aktuálním dění ve škole e-mailem, zaregistrujte svou e-mailovou adresu .

Obsahem newsletterů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznete v měsíčních plánech na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.