Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Jak postupovat v žádosti o ošetřovné dítěte mladšího 10 let

Jak postupovat v žádosti o ošetřovné dítěte mladšího 10 let

Vážení rodiče,

právě jsme do systému Edooit umístili předvyplněný formulář Žádost o ošetřovné dítěte mladšího 10 let. Naleznete jej v příloze zprávy, která Vám byla v Edooitu doručena.

Máte-li s přihlášením do Edookitu potíže, je nutné si na této stránce obnovit heslo. Po zadání Vašeho e-mailu, zaškrtnutí políčka Nejsem robot a kliknutí na tlačítko Obnovit heslo Vám do e-mailu přijdou informace s dalším postupem. Poté už by Vám v přihlášení do Edookitu nemělo nic bránit. V opačném případě mě kontaktujte, pomohu Vám. V případě dalších potíží kontaktujte svého třídního učitele.

Formulář je podepsaný elektronickým podpisem ředitele školy, nemusíte proto navštěvovat školu.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Co vyplývá z informací České správy sociálního zabezpečení

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?

 • Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.
 • Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.
 • Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.


Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?

 • Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.
 • Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.


Co dále po dočerpání ošetřovného?

 • Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.


Jaká je výše ošetřovného?

 • Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
 • Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.


Jak se uplatní nárok na ošetřovné?

 • Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.
 • Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.
 • Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
 • Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.


Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné?

 • U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.


Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí?

 • V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.