Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Jak na domácí vzdělávání

Jak na domácí vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci,

jarní prázdniny skončily a my bychom měli začít opět chodit do školy. Z důvodů nám všem známým do školy chodit nemůžeme. Vzdělávání našich žáků bude probíhat přes internet.

Dohodli jsme se, že dětem budeme práci zasílat v týdenních intervalech tak, aby si děti samy našly vhodnou strategii pro jejich plnění. Úkoly budeme našim žákům zadávat pravidelně v úterý, termínem jejich dokončení bude vždy neděle večer. Pondělí si my učitelé vyhrazujeme ke kontrole dětmi zaslaných úkolů a přípravě dalších. Výjimkou budou úkoly na angličtinu, které vyžadují frekvenci zhruba třikrát týdně. Obsahově budou kratší. Rovněž pro žáky 9. ročníku připraví učitelé, na žádost samotných žáků, četnější úkoly zaměřené směrem k přípravě na přijímací zkoušky.

Vyzvali jsme učitele, aby v domácí přípravě převažoval tvořivý přístup, logické uvažovaní, ne biflování nebo monotónní procvičování a opakování. Na internetu se vyrojila řada zdrojů s domácí přípravou, většina je za současné situace zdarma. Necháváme na vašem zvážení. My určitě nechceme žáky zahltit.

Žádáme všechny rodiče, aby umožnili svým dětem přístup k internetu a požadovaným aplikacím, které budeme ke vzájemné komunikaci potřebovat. Pokud by měl někdo problémy, protože jeho dítě bude např. u prarodičů, kde není přístupný internet, nechť kontaktuje svého třídního učitele.

Většina pedagogů bude k zadávání domácích úkolů používat školní e-maily a aplikaci Google Classroom. Všechny úkoly budou zároveň evidované v systému Edookit.

Připomínáme, že všichni žáci naší školy od 4. ročníku výš mají svůj školní e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@zslesniedu.cz. Pokud má některý z žáků potíže s přihlášením, zapomněl své heslo, nechť kontaktuje pana učitele Dlouhého, který mu s obnovou hesla pomůže.

Níže v příloze nabízíme našim žákům podrobný návod k užívání aplikace Google Classroom. I do ní se žáci přihlašují svým školním e-mailem.

 

Děkujeme za spolupráci.Dokumenty ke stažení
Návod k užívání aplikace Google Classroom PDF soubor 669.3 kB Stáhnout