Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Informace k zahájení školního roku

Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

naše přípravy na začátek školního roku vrcholí, třídy jsou připravené, moc se těšíme na naše žáky.

 

Jak se budeme na začátku školního roku testovat?

Z médií jsme jistě zaznamenali informace, že na začátku září podstoupí všichni žáci screeningové testování, na základě jehož výsledků se mají stanovit další podmínky pro příští týdny. My jsme v průběhu srpna zaregistrovali naši školu k testování pomocí RT-PCR testů a jsme tak v České republcie jednou ze zhruba 4 procent základních a středních škol, v nichž testování RT-PCR proběhne. Spatřujeme v tom několik výhod. Jednou z nich je délka platnosti výsledku testu. Oproti platnosti výsledku antigenního testu v délce 72 hodin je výsledek testu RT-PCR platný 7 dní, což nám v mnohém usnadňuje plánování harmonizačních pobytů, na které se většina tříd v prvních dnech měsíce září chystá. Další výhodou je četnost testů. Oproti třem požadovaným antigenním testům čekají naše žáky testy jen dva.

Všichni žáci 2. – 9. tříd budou na přítomnost viru SARS-Cov-2 testováni ve středu 1. září v průběhu 1. vyučovací hodiny. Naši nejmladší žáci z 1. tříd se budou poprvé testovat ve čtvrtek 2. září.

Druhé kolo RT-PCR testování proběhne ve čtvrtek 9. září v průběhu 1. vyučovací hodiny. Pokud nebude žák přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se do školy později během dopoledne, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. Pokud nebude žák přítoimen ve škole po celý den, kdy bude testování probíhat, provede si test v den příchodu do školy.

Podle informací zpracovatelské firmy probíhá samotné testování RT-PCR testy stejně, jako probíhalo testování antigenními testy na konci minulého školního roku. Každý žák si provede test sám výtěrem z kraje nosu. Provedené testy budou následně odeslány k laboratornímu vyhodnocení.

Pro případ, že rodiče s testováním stěrem z nosu nesouhlasí, nabízíme Vám možnost pořízení a provedení vlastních antigenních testů ze slin. V takovém případě prosíme rodiče, aby vzali na vědomí, že se bude dítě testovat nikoli ve své kmenové třídě, ale ve vymezeném prostoru v malé tělocvičně, kde se pod dohledem svého zákonného zástupce a jednoho z našich zaměstnanců otestuje na přítomnost viru. V případě, že se rozhodnete pro tuto formu testování antigenními testy, platí, že se děti testují dle nařízení MZ a MŠMT třikrát, a to 1. září, 6. září a 9. září ráno před vyučováním. Pokud máte namísto námi zvoleného testování RT-PCR testy zájem o vlastní antigenní testy ze slin, kontaktujte s touto informací ještě před zahájením školního roku svého třídního učitele.

Testovat se nemusí žáci, kteří

 • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a jsou ve 180denní ochranné lhůtě (skutečnost lze doložit např. SMS zprávou o pozitivním testování, lékařskou zprávou apod.),
 • platným certifikátem doloží, že uplynulo 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,
 • se prokáží negativním výsledkem testu z odběrových míst (7 dní/PCR, 72 hod./AG).

U dětí, u nichž testy prokáží přítomnost viru SARS-Cov-2, bude škola dále postupovat v souladu s pracovníky KHS. Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Dětem a žákům, kteří se screeningového testování nezúčastní a odmítnou dodržovat i nařízení o nošení ochrany dýchacích cest, nebude osobní přítomnost na vzdělávání umožněna.

 

Jak bude probíhat vyučování?

 • Žádáme všechny rodiče, aby do školy neposílali své děti v případě příznaků infekčního onemocnění.
 • Každá osoba (žák, zaměstnanec) je povinna si při vstupu do školy a ve společných prostorech nasadit a nosit ochranu dýchacích cest (respirátor, rouška). Rodiče žáků žádáme, aby školu navštěvovali jen ve výjimečných případech po předchozí domluvě s vyučujícím.
 • Ve třídě, kde jsou žáci usazení, mít při vyučování nasazenou roušku nemusí.
 • Pro osobní přítomnost dítěte ve školní družině platí stejná pravidla jako pro dopolední vyučování.
 • Pokud některý z žáků nepodstoupí testování, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale pouze za následujících podmínek:
  • nosí ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. při vyučování i o přestávkách, ve vnitřních prostorech i venkovních prostorech, pokud tam není možné dodržet rozestup 1,5 metru
  • nesmí cvičit uvnitř, nesmí použít sprchu, převléká se s odstupem od ostatních osob,
  • nesmí zpívat,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu; v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržuje rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru

 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za spolupráci při dodržování všech stanovených pravidel.

 

Za vedení školy

Aleš Dlouhý

 

 

Novinky na e-mail

Máte-li zájem dostávat zprávy o aktuálním dění ve škole e-mailem, zaregistrujte svou e-mailovou adresu .

Obsahem newsletterů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznete v měsíčních plánech na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.