Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Festival dobrých pedagogických zkušeností 2020

Festival dobrých pedagogických zkušeností 2020

V den pololetních prázdnin, v pátek 31. ledna 2020, se v naší škole uskutečnil 2. ročník Festivalu dobrých pedagogických zkušeností.

Setkání se neslo v duchu motta: „Aby škola naše žáky bavila“. Téměř 300 učitelů celého Liberecka navšívilo pracovní dílny zaměřené na netradiční vzdělávací strategie či způsoby hodnocení žáků.

Vzdělávací akce je finančně podpořena Místní akční skupinou Podještědí z.s., která je nositelem projektu MAP Liberecko II realizovaného z fondů EU v rámci OP VVV. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010691

 Fotografie z celého dne si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.