Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Exkurze do Berlína

Exkurze do Berlína

Na poznávací zájezd do Berlína jsme odjížděli v brzkých ranních hodinách. Doprovázela nás škola Kaplického. Na místo jsme dorazili kolem 9h. Nejprve jsme zamířili k Braniborské bráně, u které jsme se na chvíli zastavili a něco málo jsme se o ní dozvěděli od naší průvodkyně. Pak jsme zamířili k Reichstagu, do kterého jsme se měli jít podívat, ale na neštěstí bylo zasedání parlamentu, takže jsme jít dovnitř nemohli. Následovala krátká procházka do parku, kde jsme se naobědvali a načerpali síly na další pochod. Ten vedl k Židovskému památníku, kde jsme si dali na chvíli pauzu, aby jsme si místo mohli pořádně prohlédnout. Naše další cesta vedl na Postdammer platz, kde jsme dostali dlouho očekávaný rozchod. Netrval však dlouho, protože jsme byli vlastně na začátku naší cesty. Přesunuli jsme se tedy k Berlínské zdi, u které jsme taky dostali nějaký ten čas na prohlédnutí. Pokračovali jsme do Pergamonského muzea. I zde jsme měli libovolný pohyb po muzeu, každý si ho prohlédl po svém. Od muzea jsme přešli k nákupnímu centru, kde jsme dostali rozchod. Poté už před námi byla, ten den, poslední zastávka- Televizní věž. Šel na ni jen ten, kdo chtěl a zbytek zůstal čekat dole. Nahoru jsme vyjeli výtahem, cestou nám praskalo v uších. Nahoře se nám naskytnul výhled na celé město, byly zde naznačeny také směry významných měst celého světa. Když jsme se dostatečně vynadívali, nasedli jsme do autobusu, který nás odvezl k hotelu. Ještě před tím, než jsme šli spát, jsme si skočili do McDonaldu, který byl od hotelu co by kamenem dohodil.

Následujícího dne jsme se vzbudili a šli jsme na snídani, která pro nás byla připravena v podobě švédských  stolů přímo v hotelu. Poté, co jsme se dostatečně nasytili a zabalili si věci, jsme autobusem přejeli do Postupimi. Zde byl hlavním cílem park Sanssouci. V parku jsme strávili něco kolem 3h. Prošli jsme park křížem krážem. Po prohlídce jsme se směřovali k centru města. V centru jsme dostali poslední, nejdelší rozchod. Když jsme se znovu sešli, už jsme jenom společně počkali na autobus, do kterého jsme nastoupili a vyrazili směr Liberec.

Výlet to byl vydařený. Dokonce i počasí se na nás usmálo!

 Áòa Urbanová