Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Diskuze o vězeòství

Diskuze o vězeòství

 

V pátek 29. 11. 2013 se v naší třídě uskutečnila diskuze na téma vězeòství. Probíhala hodinu, ale na její téma jsme se ladili několik hodin českého jazyka.

O problematice vězeòství a věznic nám přednášel a diskuzi vedl Mgr. David Kořínek, dříve vychovatel, dnes terapeut z nejstarší české věznice ve Valdicích. Nejprve nám přiblížil rozdělení věznic v ČR podle přísnosti dozoru. Poté se ujal výkladu o podmínkách a způsobu života v samotných Valdicích. V podstatě na každé téma, které pan Kořínek nakousl, se z naší strany ihned našla otázka toužící po odpovědi. Ptali jsme se například na to, musí-li vězni pracovat, jaký mají režim, jestli jenom celé dny leží na pryčně atd. Mnoho odpovědí a skutečností nás velmi překvapilo a obohatilo. Dozvěděli jsme se mnohé o denním režimu a povinnostech tamějších vězòů, o tom, že ve Valdicích jsou jedni z „nejhorších“ vězòů v republice, že prostředí věznice je velmi tísnivé, bavili jsme se o tom, co je „samotka“ a za co se do ní vězeò dostane. Snad jsme si také uvědomili, že ztráta osobní svobody je jeden z nejhorších trestů, které nás mohou potkat, a že to, že máme možnost volně se pohybovat a řídit svůj život sami, není vůbec samozřejmé a že si máme této možnosti vážit.

Na závěr diskuze nám dal pan Kořínek doporučení, abychom se snažili vyhnout čemukoli, co by nám dovolilo zkřížit jeho pracovní život s tím naším.