Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Co se děje na školní zahradě

Co se děje na školní zahradě

Vážení rodiče,

jak možná víte, součástí areálu naší školy je i pozemek v Údolní ulici. Původně byl v 80. letech budován jako školní pozemek s cílem pěstovat zeleninu a částečně zásobovat školní stravovnu, což  se příliš nedařilo. Mimo jiné i vzhledem k poloze místa s nadměrnou vlhkostí půdy.

Při hledání smysluplného využití lokality jsme postupně došli k cíli využít pozemek především pro účely environmentální výchovy na škole. Areál přebudované zahrady tak využijeme ke vzdělávacím účelům, ke studiu a pozorování rostlin i živočichů místního regionu. Součástí vzdělávání žáků bude též údržba, péče a ochrana zeleně, využití rostlin, ochrana místních živočichů i nakládání s odpady. V jednotlivých částech zahrady uvažujeme instalovat informační panely a další ekologické prvky. Pro účely environmentální výchovy bude využito ke zkoumání rostlin rekonstruovaného skleníku. Nedílnou součástí zahrady se stanou volnočasové prvky. Chceme, aby zahrada sloužila také k setkávání třídních kolektivů s učiteli a rodiči, dětem školní družiny i ke vzdělávání žáků, jako je tomu například již nyní v kroužku včelařství.

Stěžejní, a také finančně nejnáročnější, je nyní dobudování venkovní učebny se sociálním zázemím a skladem nářadí. Jedná se o technicky nákladný projekt zejména z hlediska dodržení norem pro kanalizaci, ad. V této souvislosti přivítáme jakoukoli vaši finanční podporu, abychom objekt na jaře dokončili.

Ve svahu podél otevřené učebny realizujeme myšlenku vytvoření modelu Krkonoš a Jizerských hor i s jejich květenou a geologickým podkladem. S nápadem přišel jeden z našich rodičů pan Šturma a vydatně nám pomáhá další z rodičů pan Janků. Model budou tvořit jednotlivá vegetační patra zmíněných pohoří osázená původní horskou květenou. Ta budou dostupná stezkou tak, aby žáci flóru mohli pozorovat, studovat a udržovat. Darem jsme obdrželi žulu, potřebovali bychom ale i trochu vápence a čediče. Nejvíce ze všeho však potřebujeme pomoci s rozmístěním kamenů do svahu, abychom mohli začít sázet. Jelikož nám při těchto pracích nemohou pomáhat žáci, uvažujeme, že na jaře uskutečníme rodičovskou sobotu, aby se dílo pohnulo radikálně dopředu.

Vůbec za jakoukoli vaši pomoc budeme vděčni a předem za ni děkujeme. Jedná se o projekt, který u libereckých škol nemá obdoby. Věříme, že si naše děti osvojí dovednosti, jak pečovat o okolní přírodu, mnohem víc než naše generace.