Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Cesta do vesmíru

Cesta do vesmíru

V hodinách vlastivědy jsme probrali učivo o vesmíru. Spoustu nových věcí jsme si našli na internetu a v encyklopedii. V hodinách výtvarné výchovy jsme si na planetách procvičili techniku stínování křídou a ve dvojicích děti vytvářely plakáty vesmírných cestovních agentur. Toto téma všechny velice bavilo, ke všemu měli spoustu otázek. Navštívili jsme tedy ještě planetárium v IQ landii, kde nám vše poutavým výkladem s názornými ukázkami objasnili. Děti se zde nejvíce zajímaly o prstenec planety Saturn a její měsíc Pan. Myslím, že znalosti dětí v tomto odvětví jsou veliké.