Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Centra aktivit - Praotec Čech

Centra aktivit - Praotec Čech

Měsíc listopad jsme zahájili centry aktivit, ve kterých nás provázely Staré pověsti české. Na začátku se stanovila kritéria pro hodnocení a každý získal známku za oblast, v které pracoval. Centrum vědy a objevů řešilo rébusy. Děti spojovaly datumy se státními svátky a pracovaly se jmény z pověstí i dějin. V centru matematiky se bádalo v oblasti geometrie a zkoušelo se odhalit šifry v knize Muzeum záhad. V ateliéru se tvořilo obydlí pradávných předků. V centru čtení a psaní děti společně přečetly 4 pověsti, vybraly si 1 postavu, kterou popsaly a na závěr secvičily pro třídu dramatizaci O Krokovi a jeho dcerách a O Bivojovi. Největší zájem byl o roli kance :-). Těšíme se, co předvedou další skupiny, až se v centrech vymění.