Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Centra aktivit na téma Zima

Centra aktivit na téma Zima

Obohatili jsme si vyučování centry aktivit na téma Zima. Děti byly rozděleny do pracovních týmů, které společnými silami řešily zadané úkoly. Každý tým se věnoval jinému vyučovacímu předmětu. Následující den se děti v centrech vyměnily. Na konci dne si v kruhu předaly zkušenosti a upozornily ostatní na obtíže, s kterými by se mohli potýkat. Každý si vyplnil sebehodnotící list, ve kterém vybarvil takový počet sněhových koulí, jaká byla jeho míra zapojení do práce. Děti byly při práci velice šikovné, dokonale spolupracovaly a plnily své role v týmu.