Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Centra aktivit na téma úrazy a nemoci

Centra aktivit na téma úrazy a nemoci

V pondělí 23. 6. jsme měli poslední centra aktivit v tomto školním roce. Začali jsme netradičně přednáškou Kamily Ptáčkové ze záchranné služby. Dále děti plnily úkoly v pracovních listech. Studovaly obsah lékárničky a kreslily bacil podle své představy.