Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Centra aktivit - Les

Centra aktivit - Les

V těchto centrech aktivit jsme pozorovali přírodniny pod mikroskopem. S iPady jsme vyhledávali informace na internetu, abychom mohli do lesního ekosystému doplnit chybějící fakta. Dále jsme počítali s Hejného Zvířátky dědy Lesoně a řešili jsme houbařské a myslivecké úlohy. Děti se seznámily se Strašidlářem s podtitulem - Mezi námi lesními strašidly. Pro další práci s textem musely číst pozorně a s porozuměním. Každý si také vymyslel a popsal vlastní strašidlo. Posledním úkolem byla tvorba smíšeného lesa prostřednictvím kombinované výtvarné techniky. Skupiny se vzájemně upozornily na to, co jim dělalo potíže a zároveň namotivovaly - mikroskop a popis strašidel jsou prý bomba a Zvířátka dědy Lesoně už také zvládáme.