Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

30 let demokracie

30 let demokracie

Vážení rodiče,

v listopadu se naše škola připojí k oslavám 30. výročí sametové revoluce. Obracíme se na Vás touto cestou s dotazem, zda můžete škole zapůjčit fotografie nebo předměty spojené s touto událostí nebo s dobou, která 17. listopadu 1989 předcházela. Předměty by neměly být větší než 10x10x10cm. K zapůjčeným věcem a fotografiím uvítáme krátký komentář nebo příběh.  Chceme tak názorně přiblížit dětem události spojené s pádem komunismu a také, jak vypadal všední život v době totality. Zapůjčené věci řádně zaevidujeme a umístíme do uzamykatelné vitríny v hlavním vchodu. Pokud Vy sami máte vzpomínky na tyto události, o které byste byli ochotni rozdělit se přímo s dětmi, rádi Vás ve škole přivítáme na besedě se třídou (Vámi vybranou). Chcete-li nám čímkoli z výše uvedených věcí přispět, obracejte se prosím do 6. listopadu na paní učitelku Ulvrovou (michaela.ulvrova@zslesni.cz).