Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

28.11. Projektový den - První pomoc

28.11. Projektový den  - První pomoc

Je mezi námi hodně těch, kteří při vidině poranění a krve by nejradši utekli. Ale poskytnout první pomoc je naše povinnost. Připravit se na tuto situaci nás měl projektový den „První pomoc“. První dvě vyučovací hodiny jsme získávali teoretické vědomosti, které jsme si měli ověřit v „praxi“ – v tělocvičně, kde si na nás studenti střední zdravotní školy připravili velmi realisticky vypadající nehody jako např . epileptický záchvat, otevřená zlomenina, krvácení z tepny… hodně „krve, bolesti, nářků" – vše, co k tomu patří. Některým se nám z toho popravdě dělalo špatně. Ve skupinách jsme obcházeli stanoviště, u kterých jsme poskytovali první pomoc a za správnost nebo chyby jsme byli hodnoceni body, ty se sčítaly a na závěr ve třídě jsme se dozvěděli, jak jsme obstáli v konkurenci spolužáků :-)