Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

ZŠ Liberec, Lesní 575/12

ZŠ Liberec, Lesní 575/12

Budova školy v Lesní ulici měla zpočátku zcela odlišné využití. Když dostal Liberec v roce 1867 po válce s Pruskem stálou vojenskou posádku, byli vojáci přechodně ubytováni v objektu bývalé továrny čp. 536-IV v dnešní Blažkově ulici.

Změnu k lepšímu přinesla až výstavba nových kasáren v letech 1891 - 1893. Ve stejné době byla vybudována poněkud severněji na vyvýšenině za novou vilovou čtvrtí v Sedmidomkách, tehdy už na pokraji jizerských lesů, vojenská nemocnice. Skládala se z přední, hlavní, dvoupodlažní budovy čp. 576-1, z menší budovy čp. 577-1 sloužící jako izolace, a z vedlejších budov, hlavně koníren. Nemocnice měla možnost za normálních okolností umístit 63 pacienty. Stejně jako zmíněná dolní kasárna jí projektoval městský architekt A. Kaufers a dal jí poněkud zjednodušený neoklasicistní vzhled.

V době výstavby nemocnice byla na sousední pozemky přemístěna v roce 1893 botanická zahrada, jež časem převzala péči o park před hlavní budovou.
Kliknutím spustíte prezentaci

Po roce 1945 užívala celý areál bývalé vojenské nemocnice policie a po ní krajská správa SNB. Důležitým mezníkem v historii školy je rok 1959, kdy sem po založení Vysoké školy strojní a textilní přešla z Jarošovy ulice základní škola. Pod vedením tehdejšího ředitele školy pana Čeòka Pospíšila a stavitelů J. Jakubce a J. Řeháčka začala velká přestavba starých objektů, aby mohly dále sloužit potřebám školy s pěti sty žáky. Všechny stavební úpravy byly prováděny svépomocí v akci Z, za obdivuhodného úsilí rodičů žáků, zaměstnanců i přátel školy a za podpory úřadů a některýchZŠ Lesní - Historie školy libereckých stavebních podniků.
Kliknutím spustíte rezentaci

Jejich nezměrnou aktivitu nezmenšil ani požár hlavní budovy v roce 1965. Už v následujících letech byla obnovena střecha, provedena nástavba podkroví a úprava hlavního vstupu, z bývalých garáží vznikly dílny a školní družina.
Kliknutím spustíte rezentaci

V roce 1980 došlo k přestavbě menší budovy čp. 577-1, o pět let pozdětji byl dokončen stavebně velmi náročná objekt s tělocvičnou o rozměrech 30 x 18 metrů s  příslušenstvím, saunou, a venkovními hřišti podle projektu architekta J. Frûbauera ze Sportprojektu Liberec. Současně změnila modernizací hlavní budova svou neoklasicistní tvářnost.

Ve školním roce 1992 / 1993 zde byla umístěna dvacetitřídní základní škola přibližně s 500 žáky. Škola v Lesní ulici se stala trvalým dokladem obětavosti a občanské uvědomělosti nejen rodičů dětí a vyučujících, ale i všech ostatních, kteří se na její přestavbě a dostavbě nezištně podilelí.Dokumenty ke stažení