Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Družina a školní klub

Družina a školní klub

Družina a školní klub - 2022/2023

Provoz školní družiny

Družina školy je otevřená každý všední den, a to:

 • ráno od 6:30 hod. do zahájení vyučování pro všechny žáky 1. stupně bez ohledu na to, zda jsou přihlášení do odpolední družiny, (tel. na ranní službu je 734 475 060)
 • po skončení vyučování do 16:30 hod.

Žáci jsou do ŠD přijímáni na základě řádně vyplněné elektronické přihlášky. Vyzvedávání a odchody žáků z družiny jsou možné každý den do 13:30 hod., později vždy až po 15. hod. Doba od 13:30 do 15:00 hod. je určena pro hlavní výchovně vzdělávací činnost a pobyty venku.

Vychovatelka ŠD nesmí žáka uvolnit prostřednictvím mobilních telefonů. Případná změna v odchodech žáků z družiny musí být nahlášena písemně s datem a podpisem zákonného zástupce.

 

Kontaktní informace

Příjmení a jméno Vychovatelka Telefon E-mail
Petra Pivodová I.A +420776247911 petra.pivodova@zslesni.cz
Markéta Kůtková I.B +420734475060 marketa.kutkova@zslesni.cz
Lenka Pěnkavová II.A +420777269939 lenka.penkavova@zslesni.cz
Jiřina Čiháčková II.B +420605426615 jirina.cihackova@zslesni.cz
Bára de Man III.A + IV.A +420734475093 bara.deman@zslesni.cz
Adéla Tichá III.B + IV.B +420732240327 adela.ticha@zslesni.cz
Bára de Man školní klub +420734475055 bara.deman@zslesni.cz

 

Přihláška do školní družiny

V průběhu srpna 2022 byla všem rodičům žáků 1. - 4. třídy v systému Edookit zpřístupněna možnost elektronického přihlášení dítěte do družiny. Upozorňujeme, že přihláška se objeví pouze v prostředí rodičovském, nikoli žákovském. Po přihlášení do svého rodičovského účtu naleznete elektronickou přihlášku do družiny v menu Předměty / Zápis předmětů.

V elektronické přihlášce je nutné vyplnit časy pro odchod dítěte z družiny či školního klubu. Čas příchodu není nutné vyplňovat, je totožný s koncem dopoledního vyučování. Čas odchodu, a zda půjde Vaše dítě domů samo nebo s doprovodem, už si volí každý rodič sám.

Přihláška do družiny je určena žákům od 1. do 4. tříd. Kapacita ŠD je 162 míst. Máme zájem ji vyplnit na 100 %. Doporučujeme, aby přihlášku vyplnili všichni rodiče v maximálním rozsahu, i když přítomnost dítěte v ŠD nebude pravidelná.

 

Čipový systém Bellhop

Zákonní zástupci či jiné pověřené osoby si žáky vyzvedávají pouze prostřednictvím čipového systému Bellhop. Žák bude propuštěn na základě použití čipu nebo stanoveného samostatného odchodu v Přihlášce do ŠD. Ve výjimečných případech lze dítě uvolnit na základě písemné žádosti zákonných zástupců, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis rodičů. Na telefonické uvolňování nebude brán zřetel. Pokud vyzvedávající nebude mít čip k vyzvednutí žáka, bude vyzván k vyplnění Žádosti o vydání dítěte, po ověření dokladu totožnosti bude žák propuštěn ze školní družiny. Více informací o čipovém systému nabízíme níže v přílohách.

V případě potíží s čipovým systémem, při ztrátě čipu, potřebě jeho blokace, pořízení nového čipu či dalších dotazech kontaktují rodiče Petru Pivodovou, vedoucí vychovatelku školní družiny.

 

Platba za školní družinu 

Děti, které navštěvují školní družinu, jejímž zřizovatelem je Statutární město Liberec, jsou povinny zaplatit příspěvek ve výši stanovené vyhláškou města. V souladu s vyhláškou vybíráme částku 200,- Kč měsíčně za každé dítě zapsané do naší školní družiny.

Žádáme Vás o bezhotovostní platbu na účet č. 8691512/0800.

 • Variabilní symbol = první 6 číslic rodného čísla Vašeho dítěte
 • Specifický symbol = 112
 • Do zprávy pro příjemce uveďte třídu, jméno a příjmení Vašeho dítěte.

Platbu můžete provést v následující výši a termínu:

 • jednorázově na celý školní rok ve výši 2.000,- Kč nejpozději do 31. 8. 2022,
 • ve dvou splátkách, a to
  • na období září - prosinec ve výši 800,- Kč nejpozději do 31. 8. 2022
  • na období leden - červen ve výši 1.200,- Kč nejpozději do 9. 1. 2023

 

Školní klub

  Provoz školního klubu

Školní klub je pro žáky 4. - 9. ročníku, kteří nenavštěvují školní družinu, otevřen vždy

 • v pondělí, středu, pátek od 12:00 hod. do 16:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 13:00 do 16:00 hod. 

 

Školní vzdělávací program družiny
PDF soubor
230.7 kB
Školní vzdělávací program školního klubu
PDF soubor
178.9 kB
Vnitřní předpis o stanovení úplaty ve školní družině
PDF soubor
154.6 kB
Vnitřní řád školní družiny
PDF soubor
212.1 kB
Vnitřní řád školního klubu
PDF soubor
142.5 kB
Čipový systém Bellhop - informace pro rodiče
PDF soubor
195.4 kB
Čipový systém Bellhop - žádanka o čipy
PDF soubor
203.8 kB
Plán ŠD - září 2022
MS Office - Word
73 kB
Plán ŠD - říjen 2022
MS Office - Word
73.2 kB
Plán ŠD - listopad 2022
MS Office - Word
73.3 kB
Plán ŠD - prosinec 2022
PDF soubor
641.5 kB
Plán ŠD - leden 2023
PDF soubor
641.1 kB
Plán ŠD - únor 2023
PDF soubor
648.2 kB
Plán ŠD březen 2023
PDF soubor
647.7 kB
Plán ŠD - duben
PDF soubor
650.7 kB
Plán ŠD - květen
PDF soubor
650.7 kB
Plán ŠD - červen 2023
PDF soubor
238.2 kB
Družina a školní klub
07. 12. 2022
Reportážní foto 1. A a 1.B

Ven chodíme každý den, pokud nám to dovolí počasí a moc si to užíváme.

Novinky na e-mail

Máte-li zájem dostávat zprávy o aktuálním dění ve škole e-mailem, zaregistrujte svou e-mailovou adresu .

Obsahem newsletterů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznete v měsíčních plánech na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.