Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Družina a školní klub

Družina a školní klub

Družina a školní klub - 2023/2024

Provoz školní družiny

Družina školy je otevřená každý všední den, a to:

 • ráno od 6:30 hod. do zahájení vyučování pro všechny žáky 1. stupně bez ohledu na to, zda jsou přihlášení do odpolední družiny, (tel. na ranní službu je 734 475 060)
 • po skončení vyučování do 16:30 hod.

Žáci jsou do ŠD přijímáni na základě řádně vyplněné elektronické přihlášky. Vyzvedávání a odchody žáků z družiny jsou možné každý den do 13:30 hod., později vždy až po 15. hod. Doba od 13:30 do 15:00 hod. je určena pro hlavní výchovně vzdělávací činnost a pobyty venku.

Vychovatelka ŠD nesmí žáka uvolnit prostřednictvím mobilních telefonů. Případná změna v odchodech žáků z družiny musí být nahlášena písemně s datem a podpisem zákonného zástupce.

 

Kontaktní informace

Příjmení a jméno Vychovatelka Telefon E-mail
Markéta Kůtková I.A +420732743219 marketa.kutkova@zslesni.cz
Jiřina Čiháčková I.B +420605426615 jirina.cihackova@zslesni.cz
Lenka Pěnkavová I.C +420777269939 lenka.penkavova@zslesni.cz
Petra Pivodová II.A +420776247911 petra.pivodova@zslesni.cz
Eva Sádecká II.B +420607885321 eva.sadecka@zslesni.cz
Marcela Chýle III.A + III.B +420773036383 marcela.chyle@zslesni.cz
Zuzana Nováková školní klub +420734475055 zuzana.novakova@zslesni.cz

 

Přihláška do školní družiny

V průběhu srpna 2023 bude všem rodičům žáků 1. - 3. tříd v systému Edookit zpřístupněna možnost elektronického přihlášení dítěte do družiny. Upozorňujeme, že přihláška se objeví pouze v prostředí rodičovském, nikoli žákovském. Po přihlášení do svého rodičovského účtu naleznete elektronickou přihlášku do družiny v menu Předměty / Zápis předmětů.

V elektronické přihlášce je nutné vyplnit časy pro odchod dítěte z družiny či školního klubu. Čas příchodu není nutné vyplňovat, je totožný s koncem dopoledního vyučování. Čas odchodu, a zda půjde Vaše dítě domů samo nebo s doprovodem, už si volí každý rodič sám. V případě, že si v době podání elektronické přihlášky nejste některými časti jistí z důvodu registrací do zájmových kroužků, lze podanou elektronickou přihlášku následně upravit osobě u paní vychovatelky.

Přihláška do družiny je určena žákům od 1. do 3. tříd. Kapacita ŠD je 162 míst. Máme zájem ji vyplnit na 100 %. Doporučujeme, aby přihlášku vyplnili všichni rodiče v maximálním rozsahu, i když přítomnost dítěte v ŠD nebude pravidelná.

Kapacita ŠD je omezená. Z tohoto důvodu budeme pouze u přihlášek podaných do 3. září 2023 upřednostňovat žáky podle věku, u pozdějších přihlášek budeme přihlížet pouze k datu jejího podání.

 

Čipový systém Bellhop

Zákonní zástupci či jiné pověřené osoby si žáky vyzvedávají pouze prostřednictvím čipového systému Bellhop. Žák bude propuštěn na základě použití čipu nebo stanoveného samostatného odchodu v Přihlášce do ŠD. Ve výjimečných případech lze dítě uvolnit na základě písemné žádosti zákonných zástupců, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis rodičů. Na telefonické uvolňování nebude brán zřetel. Pokud vyzvedávající nebude mít čip k vyzvednutí žáka, bude vyzván k vyplnění Žádosti o vydání dítěte, po ověření dokladu totožnosti bude žák propuštěn ze školní družiny. Více informací o čipovém systému nabízíme níže v přílohách.

V případě potíží s čipovým systémem, při ztrátě čipu, potřebě jeho blokace, pořízení nového čipu či dalších dotazech kontaktují rodiče Petru Pivodovou, vedoucí vychovatelku školní družiny.

 

Platba za školní družinu 

Děti, které navštěvují školní družinu, jejímž zřizovatelem je Statutární město Liberec, jsou povinny zaplatit příspěvek ve výši stanovené vyhláškou města. V souladu s vyhláškou vybíráme částku 200,- Kč měsíčně za každé dítě zapsané do naší školní družiny.

Žádáme Vás o bezhotovostní platbu na účet č. 8691512/0800.

 • Variabilní symbol = první 6 číslic rodného čísla Vašeho dítěte
 • Specifický symbol = 112
 • Do zprávy pro příjemce uveďte třídu, jméno a příjmení Vašeho dítěte.

Platbu můžete provést v následující výši a termínu:

 • jednorázově na celý školní rok ve výši 2.000,- Kč nejpozději do 31. 8. 2023,
 • ve dvou splátkách, a to
  • na období září - prosinec ve výši 800,- Kč nejpozději do 31. 8. 2023
  • na období leden - červen ve výši 1.200,- Kč nejpozději do 9. 1. 2024

 

Školní klub

  Provoz školního klubu

Školní klub je pro žáky 4. - 9. ročníku, kteří nenavštěvují školní družinu, otevřen vždy

 • v pondělí, úterý, pátek od 13:00 hod. do 15:00 hod., ve středu a ve čtvrtek od 13:00 do 15:30 hod. 

 

Školní vzdělávací program družiny
PDF soubor
374.8 kB
Školní vzdělávací program školního klubu
PDF soubor
276 kB
Vnitřní předpis o stanovení úplaty ve školní družině
PDF soubor
154.6 kB
Vnitřní řád školní družiny
PDF soubor
567.8 kB
Vnitřní řád školního klubu
PDF soubor
241.8 kB
Čipový systém Bellhop - informace pro rodiče
PDF soubor
200.2 kB
Čipový systém Bellhop - žádanka o čipy
PDF soubor
203.8 kB
Plán ŠD - září 2023
PDF soubor
646.8 kB
Plán ŠD - říjen 2023
PDF soubor
645.8 kB
Plán ŠD - listopad 2023
PDF soubor
647.1 kB
Plán ŠD- prosinec 2023
PDF soubor
647.3 kB
Plán ŠD - leden 2024
PDF soubor
240.9 kB
Plán ŠD - únor 2024
PDF soubor
646.8 kB
Plán ŠD - březen 2024
PDF soubor
646.3 kB
Plán ŠD - duben 2024
PDF soubor
648.2 kB
Plán ŠD - květen 2024
PDF soubor
647.5 kB
Plán ŠD - červen 2024
PDF soubor
648 kB
Družina a školní klub
29. 05. 2024
3.A, 3.B v ŠD
Družina a školní klub
11. 11. 2023
Ranní družina
Družina a školní klub
16. 10. 2023
Bílá pastelka ve 2.A a 2.B

Školní parlament si pro nás připravil odpoledne plné zábavných aktivit na podporu nevidomých. Děti si vyzkoušely po slepu namazat pečivo, nalít vodu do hrnečku, chodit s bílou holí, hr...

Novinky na e-mail

Máte-li zájem dostávat zprávy o aktuálním dění ve škole e-mailem, zaregistrujte svou e-mailovou adresu .

Obsahem newsletterů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznete v měsíčních plánech na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.