Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Školní jídelna ZŠ Lesní

Školní jídelna

Objednávka obědů přes Internet 

www.strava.cz 

Pro navolení obědů na příští dny je nutné osobně navštívit vedoucí školní jídelny paní Miroslavu Drozdovou, která každému zájemci přidělí osobní číselné uživatelské jméno a heslo. Bez těchto údajů není možné obědy přes Internet objednat.

Na svém webovém prohlížeči si spusťte stránky www.strava.cz a postupujte krok po kroku podle našeho návodu Volba obědů přes Internet umístěného ve formátu .pdf níže na této stránce.

 

 Platba stravného

Stravné v jídelně ZŠ Lesní se platí bezhotovostním převodem na účet školní stravovny č. 5486222/0800, variabilní symbol = rodné číslo dítěte. Při platbě stravného za své dítě si můžete zvolit jednu ze dvou variant:

  1. Měsíční záloha - je splatná vždy do 10. dne v měsíci na měsíc následující (do 10. srpna na měsíc září, do 10. září na měsíc říjen....v červnu a červenci měsíční zálhoy neplaťte)
  2. Záloha na celý školní rok - je splatná do 10. srpna na celý následující školní rok

Vyúčtování záloh proběhne na konci školního roku, tj. v měsíci červenci, zpět na Váš čúet.

 

Ceny stravného a výše záloh

Ceny obědů
žáci ve věku 6 - 10 let 21,- Kč
žáci ve věku 11 - 14 let 23,- Kč
žáci ve věku 15 let a více 25,- Kč

 

Výše měsíčních záloh
žáci ve věku 6 - 10 let 420,- Kč
žáci ve věku 11 - 14 let 460,- Kč
žáci ve věku 15 let a více 500,- Kč

 

Poznámka: Pokud žák dosáhne 11 či 15 let  během školního roku tj. od 1.září do 31.srpna, spadá do vyšší kategorie již od září.


Výše roční zálohy
žáci ve věku 6 - 10 let 4.200,- Kč
žáci ve věku 11 - 14 let 4.600,- Kč
žáci ve věku 15 let a více 5.000,- Kč

 

Ceny svačin
cena jedné svačiny
17,- Kč

 

Informace k objednání svačin:

I v letošním školním roce připravují pracovnice školní  stravovny svačinky pro Vaše děti. Objednávat lze obdobným způsobem jako obědy. Obědy jsou navolené automaticky při připsání platby. Svačinky si musí navolit děti sami.

Připravíme na každý den předem objednaný počet porcí, které si děti vyzvednou o velké přestávce ve školní jídelně. Při výdeji žáci prokáží čipem objednávku (volba č.3).  Cena svačinky činí 17,-- Kč, bohužel není jako oběd dotována a do nižších nákladů jsme se nevešli. Měsíční zálohu 340,-- Kč poukážete na účet stravovny 5486222/0800 s rodným číslem dítěte.

Sortiment nabídneme v pestřejším duchu zásad zdravého stravování a uveřejníme jej na jídelním lístku s nabídkou obědů. Např. semínkový chléb s mozzarellou a rajčaty, jogurt s ovocem, sladké kaše s ovocem, pečivo s různými druhy pomazánek, chléb se šunkou a zeleninou atd.

 

Vyúčtování probíhá vždy na konci školního roku, tj. v měsíci červenci, zpět na Váš účet.

Podrobné vyúčtování plateb stravného je k dispozici u vedoucí školního stravování. Dokonalý přehled o stavu účtu Vašeho dítěte, o provedených platbách a možnost výběru z nabízených jídel máte v mobilní aplikaci Strava.cz nebo na stránkách www.strava.cz. Přihlašovací údaje do mobilní aplikace získáte u vedoucí školní stravovny paní Miroslavy Drozdové.
Dokumenty ke stažení
Jídelní lístek od 16. 03. PDF soubor 595.4 kB Stáhnout
Seznam alergenů od 13. 12. 2014 PDF soubor 402.2 kB Stáhnout
Volba obědů přes Internet PDF soubor 1122.4 kB Stáhnout
Směrnice o školním stravování PDF soubor 268.1 kB Stáhnout