Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

ZŠ Lesní - Škola pro Evropu

Škola pro Evropu

Co je cílem výzvy

  • Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti
  • Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Podporovat společné vzdělávání:
    • osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
    • vzdělávání v tématech souvisejících se společným vzděláváním
    • vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol


Jaké jsou podporované aktivity?

  • Šablony na personální podporu:
    • školní asistenti
    • psychologové
    • speciální pedagogové
    • sociální pedagogové
    • chůvy pro MŠ
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj
  • Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
  • Extrakurikulární rozvojové aktivity pro ZŠ
  • Spolupráce s rodiči dětí a žáků


Jaká je výše finanční podpory?

  • Alokace výzvy: 4,5 mld. Kč
    • Méně rozvinuté regiony: 4 066 928 200 Kč
    • Více rozvinuté regiony: 433 071 800 Kč
  • Minimální rozsah projektu: 200 000 Kč
  • Maximální výše finanční podpory na školu: 200 000 Kč + (počet dětí / žáků školy x 2 200 Kč)
    • zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč
  • Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %