Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

ZŠ Lesní - Škola pro Evropu

Škola pro Evropu

Co je cílem výzvy

 • Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti
 • Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Podporovat společné vzdělávání:
  • osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
  • vzdělávání v tématech souvisejících se společným vzděláváním
  • vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol


Jaké jsou podporované aktivity?

 • Šablony na personální podporu:
  • školní asistenti
  • psychologové
  • speciální pedagogové
  • sociální pedagogové
  • chůvy pro MŠ
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj
 • Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
 • Extrakurikulární rozvojové aktivity pro ZŠ
 • Spolupráce s rodiči dětí a žáků


Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace výzvy: 4,5 mld. Kč
  • Méně rozvinuté regiony: 4 066 928 200 Kč
  • Více rozvinuté regiony: 433 071 800 Kč
 • Minimální rozsah projektu: 200 000 Kč
 • Maximální výše finanční podpory na školu: 200 000 Kč + (počet dětí / žáků školy x 2 200 Kč)
  • zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč
 • Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %