Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Lepší dříve, než-li později aneb program primární prevence na ZŠ Lesní

Oblast podpory

(název a číslo):

Školství a mládež

Program

(název a číslo):

4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

Název projektu:

Lepší dříve, než-li později aneb program primární prevence na ZŠ Lesní

Název příjemce/IČ:

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace

Smlouva číslo:

OLP/3485/2016

Účelem projektu je Specifická primární prevence rizikového chování žáků školy. Z minulosti se osvědčilo zapojit do systému prevence soc. pat. jevů vnější instituce a nestátní sektor. Rádi bychom zavedli stabilní pilíř vnější realizátorů.

Odůvodnění žádosti:
Školní poradenské pracoviště na ZŠ Lesní pod vedením speciálního pedagoga Petra Šolce realizuje dlouhodobě primární preventivní program, který je v souladu s rozvojovými strategiemi školy.

 

V rámci realizace projektu jsme navázali spolupráci s organizací Divadlo VeTři a pokraučjeme v již tradiční spolupráci s organizací Maják. Veškeré programy byly hrazeny z projektu.

 

Logo Libereckého kraje