Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Integrace ICT do výuky

Integrace ICT do výuky

registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0022  v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Obsah projektu

Projekt Integrace ICT do výuky řeší modernizaci výuky na 44 základních a středních školách směrem k metodicky promyšlené integraci ICT do výuky. Základní metodou práce je individuální přístup k učitelům formou mentoringu, na jehož kvalitu a rozsah klademe vysoký důraz. Úspěšně podpořený pedagog dále absolvuje minimálně tři školení DVPP, které si škola může vybrat z nabídky několika školení. V projektu se zabýváme využíváním tabletů a notebooků ve výuce.

Z projektu bude podpořeno 500 pedagogů. Vznikne portál projektu zaměřený na integraci ICT do výuky, kolem kterého bude vytvořena on-line komunita pedagogů.

Naše škola z tohoto projektu získá celkovou částku 613 745,00 Kč. Tato částka bude využita na nákup 15 tabletů s příslušenstvím a proškolení a mentorování pedagogických pracovníků celé školy.

 

Trvání projektu: 1. 9. 2014 - 30. 7. 2015