Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Zpracování osobních údajů na naší škole

GDPR

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

1. Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

  • školní matrika (vedení dokumentace školy),
  • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

 

2. Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

  • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
  • podklady žáků pro vyšetření v PPP,

 

3. Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

  • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
  • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky: qn4mn8b
  • emailem na adrese: info@zslesni.cz
  • poštou na adrese: Základní škola, Liberec,  Lesní 575/12, Liberec 46001.

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Jan Zouzalík, email: gdpr@zslesni.cz, k zastižení osobně po předchozí domluvě prostřednictvím emailu.