Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Činnosti v hodinách

     

Rodičovské suplování 2015


   
Český jazyk - 2. roč. - Abeceda
Seznámení s abecedou - řazení písmen podle abecedy, skládání slov ze slabik a jejich následné řazení dle abecedy, práce s obrázky, spolupráce ve skupině...
Matematika - 3. roč. - Počítání do tisíce
Sčítání a odčítání v oboru čísel do tisíce. Činnosti zaměřené na pamětné počítání. Žáci pracují samostatně i ve skupinách.
Matematika - 7. roč. - Trojúhelníky
Pomocí nůžek, papíru, vlastních dovedností a schopností najití - vymodelování těžiště daného trojúhleníku a odvození jeho vlastností.

 

Matematika - 7. roč. - Zlomky
Procvičování základních operací se zlomky pomocí připravených čverečků.
Fyzika - 9. roč. - Magnetické pole cívky elektrickým proudem Anglický jazyk - 5. roč. - Oblečení
Skládání názvů oblečení z písmen, řazení správných popisů k jednotlivým obrázkům, čtení textů. Aktivity na porozumění z poslechu a práce s pracovním sešitem.

 

Český jazyk - 1. roč. - Rozvoj čtení
Orientace v textu, délka slabik, první písmenove slově, řazení obrázků a slabik k písmenům, vyhledávní stejných slov psaných psacím a tiskacím písmem, analýza a syntéza slov, čtenářští hadi...
Matematika - 8. roč. - Úlohy o pohybu
Žáci si s autíčky donesenými z domova připravili zadané modelové situace a na základě praktického měření zjišťovali závislosti a vztahy, které využijí při řešení úloh o pohybu.
Vysvědčení v I. A - 28. 1. 2010

 

 
Vysvědčení v I. A - 23. 6. 2010 Ještě jsem tu já - Lesněnky