Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Pomáháme Světlušce

Ve středu 17. května uspořádali členové školního parlamentu charitativní Odpoledne pro Světlušku. Na 16 stanovištích chtěli přiblížit nejen dětem, ale i dospělým, že vůbec není snadné dělat běžné věci, když vám neslouží zrak tak, jak byste si přáli. Výtěžek 3 700 Kč bude zaslán na konto Světlušky, která právě zrakově handicapovaným lidem pomáhá. Pokud byste měli ještě chuť těmto lidem přispět, zastavte se při návštěvě našeho Jarmarku u stánku školního parlamentu, kde si můžete zakoupit drobné předměty se symbolem Světlušky. Peníze připojíme k výtěžku z charitativního odpoledne. Děkujeme všem organizátorům i účastníkům této akce za jejich pomoc dobré věci. Podívejte se, jak se nám to povedlo.

Rozhlasovou reportáž si můžete poslechnout zde.