Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Reprezentační ples školy

Ačkoli jsme měli nutkání celou akci odvolat pro malý počet prodaných vstupenek, neučinili jsme tak a rozhodnutí nelitujeme. Sál se zaplnil a odezvy máme veskrze kladné. Přípravy nám daly dost zabrat. Potvrdilo se ale, že týmový duch našich zaměstnanců dokáže zorganizovat velké akce.

Děkujeme tedy všem, kdož našli čas a odvahu a přišli a podíleli se na příjemné atmosféře. Děkujeme za spolupráci všem, kdož akci zajistili, přispěli do bohaté tomboly. Děkujeme také kapele "KAŽDEJ PES, JINÁ VES" pana Svobody za přizpůsobení repertoáru hostům a za výdrž. A na závěr děkujeme týmu těch, kteří ráno vrátili tělocvičnu do tradiční podoby.

Co říci závěrem?

Zajistěte si včas vstupenky na 3. února 2017. Brzy budou v prodeji.