Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Soustředění pěveckých sborů

Ve dnech 31. října - 2. listopadu se zúčastnily děti obou pěveckých sborů soustředění, které  již tradičně proběhlo v hotelu Bílá vrána v Bedřichově. 

Děti si kromě přípravy vánočního repertoáru užily přírody a radosti se svými kamarády. Na závěrečné estrádě děti předvedly, co se naučily a zahrály si připravené scénky. Na soustředění za námi přijel i náš dlouholetý spolupracovník, hudebník Jaroslav Koutský, který nás bude na všech vánočních koncertech doprovázet hrou na klavír.