Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Projektový den Finanční gramotnost

Dne 27. září proběhl na naší škole 1. projektový den tohoto školního roku. Pro 6., 7. a 8. ročník to znamenalo naladit se na téma finanční gramotnosti. Žáci se rozdělili do pětičlených týmů a postupně absolvovali 7 stanovišť, kde se dozvěděli mnoho informací s touto tématikou. Žáci se dozvěděli, co je to pěnězonosič či penězožrout nebo kdy je dobré se zadlužit a kdy nikoli. V závěru se konaly různé soutěže o pomyslné peníze, za které si pak žáci na aukci vybírali z mnoha hodnotných cen.