Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Obhajoby absolventských prací 2012

V pondělí 11. června a úterý 12. června proběhly v naší škole již tradiční obhajoby absolventských prací vycházejících žáků.
Na jedné straně je tento den pro mnohé slavnostní, na straně druhé je pro mnohé také dnem velmi náročným. Vždyť prezentace a obhajoba své práce před komisí učitelů má charakter takové „malé maturity“.
Během obhajoby své práce žáci zúročí dlouhodobou přípravu, které se po celý rok věnovali v rámci předmětu Profesní příprava. Téma, které si žáci ke svým absolventským pracím vybírají, vychází většinou z osobní záliby, zájmu, kterému se věnují.
Mezi absolventskými pracemi se objevují i takové, které svou kvalitou převyšují úroveò žáka základní školy. Jsou to práce, za které by se nemuseli stydět studenti středních škol.