Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Absolventi ZŠ Lesní 2010

V úterý 22. června jsme se v Severočeském muzeu loučili s žáky 9. ročníku. Rozdáním vysvědčení a dokladu o absolvování studia v ZŠ Lesní pro ně vše skončilo.
Do dalších studií přejeme všem našim v tuto chvíli již bývalým žákům samé úspěchy.