Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Cesta ke kvalitě

DUM

 

Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.2048

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Cíle projektu

  • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Oblast ICT je jednou z hlavních priorit ŠVP ZV „ Škola pro Evropu“.  Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Výstupy těchto aktivit jsou zveřejòovány a sdíleny s pedagogickou veřejností.
  • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol. Škola navazuje na tradici rozšířené výuky matematiky. V současné době je vzdělávací prioritou ŠVP ZV logické myšlení. Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.
  • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti. Vzdělávací program školy sdílí potřebu osvojování vědomostí a dovedností žáků v oblasti finanční gramotnosti žáků. Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj této oblasti praktickou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě a začleòování problematiky do vzdělávacího obsahu školy.

 

Seznam inovativních pracovních materiálů vytvořených v rámci projektu "Cesta ke kvalitě" najdete níže. Jednotlivé materiály budou poskytnuty na vyžádání emailem.Dokumenty ke stažení
Přehled DUM v oblasti III/2 PDF soubor 314.8 kB Stáhnout
Přehled DUM v oblasti VII/2 PDF soubor 287.6 kB Stáhnout
Přehled DUM v oblasti IV/2 PDF soubor 283.3 kB Stáhnout