Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Družina a školní klub - 2019/2020

Družina a školní klub

Provoz školní družiny

Družina školy je otevřená každý všední den, a to:

  • ráno od 6:30 hod. do zahájení vyučování pro všechny žáky 1. stupně bez ohledu na to, zda jsou přihlášené do odpolední družiny, (tel. na ranní službu je 734 475 093)
  • po skončení vyučování do 16:30 hod.

 

Žáci jsou do ŠD přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky. Vyzvedávání a odchody žáků z družiny jsou možné každý den do 13:30 hod., později vždy až po 15. hod. Doba od 13:30 do 15:00 hod. je určena pro hlavní výchovně vzdělávací činnost a pobyty venku.

Vychovatelka ŠD nesmí žáka uvolnit prostřednictvím mobilních telefonů. Případná změna v odchodech žáků z družiny musí být nahlášena písemně s datem a podpisem zákonného zástupce.

 

Kontaktní informace

Příjmení a jméno
Funkce Telefon
E-mail
Jana Hruboňová vychovatelka I.A 734 475 093 jana.hrubonova@zslesni.cz
Petra Pivodová
vychovatelka I.B 734 475 093 petra.pivodova@zslesni.cz
Lenka Pěnkavová
vychovatelka II.A 734 475 055
lenka.penkavova@zslesni.cz
Jiřina Čiháčková
vychovatelka II.B 734 475 055 jirina.cihackova@zslesni.cz
Markéta Kůtková
vychovatelka III.A
734 475 060
marketa.kutkova@zslesni.cz
Adéla Tichá
vychovatelka III.B a 4. roč.
732 240 327
adela.ticha@zslesni.cz
Bára de Man
školní klub 734 475 060 bara.de.man@zslesni.cz

 

Platba za školní družinu 

Děti, které navštěvují školní družinu, jejímž zřizovatelem je Statutární město Liberec, jsou povinny zaplatit příspěvek ve výši stanovené vyhláškou města. V souladu s vyhláškou vybíráme částku 200,- Kč měsíčně za každé dítě zapsané dítě (sourozenec 100,- Kč) do naší školní družiny.

Žádáme Vás o bezhotovostní platbu na účet č. 5485852/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu Vašeho dítěte. Platbu můžete provést buď jednorázově na celý školní rok nebo ve dvou splátkách, a to:

  • na období září - prosinec ve výši 800,- Kč nejpozději do 13. 9. 2019
  • na období leden - červen ve výši 1.200,- Kč nejpozději do 15. 1. 2020.

 

 

Školní klub

  Provoz školního klubu

Školní klub je pro žáky 3. - 9. ročníku, kteří nenavštěvují školní družinu, otevřen vždy

  • od pondělí do pátku od 12:00 do 16:30 hod.

 

 Kontaktní informace

Příjmení a jméno Telefon E-mail
Bára de Man
 734 475 060 bara.de.man@zslesni.cz


Dokumenty ke stažení
Školní vzdělávací program družiny PDF soubor 505.6 kB Stáhnout
Školní vzdělávací program školního klubu PDF soubor 220.7 kB Stáhnout
Vnitřní předpis o stanovení úplaty ve školní družině PDF soubor 247.7 kB Stáhnout
Řád školní družiny PDF soubor 271.2 kB Stáhnout
Řád školního klubu PDF soubor 257.5 kB Stáhnout
Přihláška do školní družiny PDF soubor 713.8 kB Stáhnout
Přihláška do školního klubu PDF soubor 591.6 kB Stáhnout
Měsíční plám - září 2019 PDF soubor 643.5 kB Stáhnout
Měsíční plám - říjen 2019 PDF soubor 625.1 kB Stáhnout
Měsíční plán - listopad 2019 PDF soubor 693.3 kB Stáhnout
Měsíční plán - prosinec 2019 PDF soubor 590.6 kB Stáhnout
Měsíční plán - leden 2020 PDF soubor 587.2 kB Stáhnout
Měsíční plán - únor 2020 PDF soubor 224.1 kB Stáhnout
Měsíční plán - březen 2020 PDF soubor 296.5 kB Stáhnout
Plán školního klubu Neznámý typ souboru 392.7 kB Stáhnout