Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Biofeedback

Biofeedback

CO JE EEG BIOFEEDBACK?

 • Zrcadlo pro mozek, díky němuž jsme schopni vidět, jak náš mozek funguje
 • Tréninková metoda, která umožní ovládat naše mozkové vlny
  • je nenásilná, bezbolestná a hravá
  • nepředstavuje žádné riziko, protože nemá vedlejší účinky
  • není návyková
  • její efekt je dlouhodobý
  • Sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby, kdy nám okamžité, cílené a přesné informace o ladění, resp. „rozladění“ našich mozkových vln umožní se naučit, jak je uvést do souladu


JAK SE EEG BIOFEEDBACK PROVÁDÍ?

Technika používá snímací elektrodu, přiloženou na temeno hlavy, a dvě elektrody na uši. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači. Počítač analyzuje signál a zajišťuje „feedback“ – zpětnou vazbu, tj. informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku.

Průběh mozkových vln před sebou vidíte na obrazovce „přeložený“ do podoby video hry, kterou hrajete pouze silou své myšlenky. Hru ovládáte jen činností svého mozku. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, je hráč odměňován úspěšnými výsledky. Pokud vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí. Mozek postupně reaguje na motivační vodítka, která mu počítač poskytne tím, že ho odměňuje za dobré výsledky ve hře. Mozek sám tím rozvíjí proces učení nových, vhodnějších mozkových vln.


KOMU JE EEG BIOFEEDBACK URČEN?

 • Každému, kdo chce zlepšit fungování své nervové soustavy
 • My nabízíme své služby především dětem předškolního věku, žákům 1. a 2. stupně základní školy, u kterých se předpokládají nebo se již objevily problémy s učením vyplývající z níže uvedených poruch:
  • Poruchy pozornosti – ADD, ADHD
  • Specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
  • Poruchy spánku
  • Vývojové vady řeči, koktavost
  • Poruchy paměti
  • Poruchy chování
  • Epilepsie
  • Autismus
  • Před zahájením EEG tréninku může zájemce absolvovat EEG vyšetření, které přispívá k lepší orientaci v jeho celkovém zdravotním stavu a v příčinách klinických obtíží. V případě potřeby požádáme o výsledky vyšetření specialistů, které zájemce již navštívil.


JAK JE EEG BIOFEEDBACK ÚČINNÝ?

EEG biofeedback je účinný v 60 – 90% případů podle míry obtížnosti problému. Čím je psychologicky či zdravotně závažnější, tím je trénink náročnější.

Jako v každém procesu učení jsou i výsledky EEG tréninku viditelné postupně, během času. Délka tréninku záleží na cíli, kterého chceme dosáhnout, na závažnosti potíží i na věku.

Orientační počet sezení (1sezení trvá cca 60 minut):

 • mírné obtíže (úzkostné a neurotické stavy) – 20 až 30 sezení
 • prosté poruchy pozornosti (nesoustředěnost, roztěkanost, neklid) – 40 sezení
 • poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), vývojové vady řeči, poruchy chování (hyperaktivita, hypoaktivita a jiné tzv. lehké mozkové dysfunce) – 60 sezení
 • závažné potíže (epilepsie, autismus) – 60 až 80 sezení

V počátku je vhodné trénovat pravidelně a intenzivně 2 – 3x týdně. Když se dostaví zřetelné výsledky, může se tempo zvolnit na 1 – 2 sezení týdně.


JAKÁ JE CENA EEG BIOFEEDBACKU?

Cena jednoho sezení je 350 Kč / hod.
Při počtu 10 a více sezení poskytujeme slevu na 300 Kč / hod.
Doporučujeme minimálně 20 sezení, aby byl trénink efektivní a přinesl zlepšení stavu.

Platbu lze provést 2 způsoby:
1)    hotově v kanceláři školy
2)    bankovním převodem na účet školy vedený u České spořitelny a. s. : 5485852/0800. Variabilní symbol bude přidělen po první konzultaci u našich terapeutů. Do poznámky pro příjemce prosím uvádějte jméno a příjmení dítěte.

JAK SE NA EEG BIOFEEDBACK OBJEDNAT?

Pro objednání svého dítěte kontaktujte naše terapeutky:

 

Terapeutická sezení budou probíhat v těchto časech:

Pondělí 12:00 – 16:00 Mgr. Martina Bábíková

Úterý    16:00 – 18:00 Jiřina Čiháčková

Středa   9:00 – 11:00 Jiřina Čiháčková

Čtvrtek 14:00 – 16:00 Mgr. Martina Bábíková