Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

IV. C

IV. C
Měsíční plány

Naše třída v minulých letech

 III. C
Dokumenty ke stažení
září 2013 PDF soubor 354.4 kB Stáhnout
říjen 2013 PDF soubor 342.9 kB Stáhnout
listopad 2013 PDF soubor 281.7 kB Stáhnout
leden 2014 PDF soubor 305.5 kB Stáhnout
leden 2014 PDF soubor 399.5 kB Stáhnout
březen 2014 PDF soubor 336 kB Stáhnout
duben 2014 PDF soubor 451.5 kB Stáhnout
květen 2014 PDF soubor 337 kB Stáhnout
červen 2014 PDF soubor 293.1 kB Stáhnout

Škola v přírodě

IV. C

Konec školního roku završila IV. C školou v přírodě. Navštívili jsme společně Nové Město pod Smrkem. Zde nás čekaly tři dny plné zábavy. Kromě výletů byla pro děti připravena olympiáda netradičních disciplín. Mezi ně patřil například hod holinkou na cíl, slalom v obřích kalhotech nebo češtinářská úloha pro chytré hlavy. Čtvrteční večer jsme zakončili táborákem s indiánskými tanci. I když nám počasí úplně nepřálo, zůstali jsme výborně naladěni až do odjezdu.

Mise Vyšehrad

IV. C

V rámci projektového dne Praha, jsme se letos v květnu s naší třídou podívali na Vyšehrad. Všichni žáci se na jeden den stali účastníky badatelské mise, která shromažďovala důkazy o historii Vyšehradu. Úspěšně jsme získali všechny potřebné atributy ke splnění této mise.

Projektový den

IV. C

Den po velikonočních prázdninách jsme jeli poznávat les a práci lesníků, kteří pro nás měli připravený zajímavý program. Jeho náplní bylo poznávání zvěře a paroží, ukázka kácení stromů a svozu klád. Na vlastní kůži jsme si dokonce vyzkoušeli sázení nových stromků. Po dlouhé cestě lesem jsme si za odměnu opekli buřty u společného táboráku.

Sportovní projektový den

IV. C

16. dubna byl školní den pro IV. C ve sportovním duchu. Deváté třídy si pro všechny čtvrťáky připravily soutěžní disciplíny. Mezi tradiční displíny patřily hody na koš, slalom s míčem nebo překážková dráha. Setkali jsme se však také s úkoly zábavně-netradičními (lovení předmětů pusou, lyžování na suchu nebo házení papírových vlaštovek). Celý den jsme si všichni užili. Děkujeme devátým třídám! 

Projektový den Listnaté stromy

IV. C

Druhý dubnový pátek byl v naší třídě provázen tématem listnatých stromů. Tento projektový den se z větší části týkal dubů. Vyrazili jsme do okolí školy, aby děti mohly svými smysly zkoumat strukturu stromů, listů i plodů. Učili jsme se o tom, proč jsou pro nás stromy důležité. Během naší cesty jsme viděli i přes sto let staré císařské duby a dozvěděli se příběh o jejich historii. V závěru této akce jsme vytvořili encyklopedii dubu, do které každý žák přispěl vlastní stránkou.

Dnes suplují rodiče

IV. C

Dne 28. března slavila ZŠ Lesní Den učitelů tak trochu po svém. V tento den si rodiče vyzkoušeli roli učitelů a různými způsoby žákům představili svá zajímavá povolání či koníčky a záliby. Takto se žáci dozvěděli například o tom, jak funguje Linka bezpečí a v kterých situacích ji děti mohou využívat. Během dne žáci poznali, jaké je to být psím kadeřníkem nebo hercem v divadle. Náš den jsme završili velice zajímavou přednáškou o Indii - jejích tradicích a zvyklostech. Žáci mohli ochutnat tamější jídlo a obléci si tradiční indické ošacení. Velmi děkujeme Všem rodičům, kteří nás ve IV.C navštívili.

Měsíc knihy

IV. C

Měsíc knihy

Měsíc únor přinesl do hodin čtení oživení v podobě referátů o přečtených knihách. Žáci si mohli zvolit libovolnou knihu, kterou přečetli již v průběhu prvního pololetí. Nyní měli za úkol představit svou oblíbenou knihu také ostatním spolužákům. Děti si vybíraly knihy rozličných žánrů. Vyslechli jsme tedy úryvky z textů humorných i naučných. Žáci se úkolu zhostili velice zodpovědně a příjemným způsobem tak inspirovali ostatní k četbě dalších knih.

Žili jsme olympiádou

IV. C

Žili jsme olympiádou

Protože ve IV. C máme spoustu začínajících sportovců, sledovali jsme se zájmem Olympijské hry v Soči. Seznamovali jsme se blíže s jednotlivými sportovními disciplínami, jejich pravidly i anglickými názvy. Sledovali jsme především výkony a úspěchy českých sportovců, kteří se v silné konkurenci dokázali prosadit. K tomuto tématu žáci vytvořili několik krásných prezentací a plakátů. V hodinách výtvarné výchovy si vlastnoručně vyrobili také maskoty těchto her.

 

Kouzlo Vánoc

IV. C

Vánoční atmosféru s sebou přinesl výlet naší třídy do ekocetra v Oldřichově. Připravený program žákům připomněl vybrané vánoční zvyky a tradice. Dozvěděli se o jejich původu a sami si mohli některé z nich vyzkoušet. Domů si pak odnesli vlastnoručně vyrobená přání, cukroví či voskové ozdoby.

Nocování ve škole

IV. C

Ve středu 18.12.2013 třída IV.C nocovala ve škole, kde na děti čekal nabitý program. Večer jsme odstartovali společnou večeří, která dodala dětem potřebnou sílu k úspěšnému zvládnutí stezky odvahy. Při svitu svíček se školní šatna proměnila ve strašidelnou cestu, kterou děti statečně zvládly projít. Poté IV.C uspořádala soutěž, ve které mohl každý žák ukázat ostatním svůj talent. Všechna vystoupení byla velice zdařilá. Předvedli se hudebníci, kouzelník, zpěvačky a karatista. Publikum však nejvíce uchvátilo vystoupení taneční.

Návštěva domácích mazlíčků

IV. C

Měsíc říjen byl pro IV. C měsícem otevřených dveří pro domácí mazlíčky. Děti si připravily prezentace a povídání o tom, jak se správně pečuje o domácí zvířectvo. Dozvěděli jsme se spoustu informací ze života těchto zvířátek a mnohá z nich nás ve škole také navštívila. Děkujeme spolužákům i rodičům za to, že je vzali mezi nás.

Cvičení v přírodě

IV. C

Již v prvním týdnu nového školního roku naše třída využila slunného počasí a vyrazila na první společný výlet. Po svižném hodinovém pochodu jsme dorazili k Liberecké výšině. Z tamější rozhledny jsme si prohlédli nejbližší okolí. Před vyhlídkou náš nový třídní kolektiv zapózoval paní učitelce na několik fotografií. Po společně prožitém dopoledni jsme se vrátili příjemně unaveni.